Dokumentacja i oznakowanie w firmie

W przypadku każdej firmy ważnym elementem staje się profesjonalne przygotowanie dokumentów oraz planów. Dotyczy to również kwestii związanych z sytuacjami niebezpiecznymi. W pewnych przypadkach w grę może wchodzić nawet ewakuacja obiektu lub budynku, co powinno zostać odpowiednio przeprowadzone. Ważne jest tu przeszkolenie pracowników odnośnie procedury i zasad odpowiedniego postępowania. Jednocześnie kluczowe stają się tablice informacyjne, przydatne dla osób spoza firmy/zakładu, które nie są zaznajomione z rozkładem pomieszczeń oraz schodami. Należy tu mieć na uwadze szczególnie budynki wielopoziomowe i o rozbudowanej infrastrukturze, które posiadają kilka wejść i wyjść. Wszystko to regulują przepisy mające podnieść poziom bezpieczeństwa.