Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy chronić szczególnie narządy wzroku, słuchu oraz drogi oddechowe. Jest tak szczególnie w zakładach, w których narażone są one na większe ryzyko. Nie jest to jednak tylko dobra wola pracodawcy. Regulacje w tych kwestiach zawarte są w przepisach BHP. Stają się one niezbędne chronią, bowiem zdrowie i życie. W takich przypadkach wykorzystuje się między innymi specjalne okulary oraz gogle, słuchawki wygłuszające hałasy oraz maksi/maseczki i półmaski, zabezpieczające narządy oddechowe. Wykonane z wysokiej jakości tworzy i materiałów chronią nie tylko przed urazami mechanicznymi oraz gorącą temperaturą i opiłkami.